Dress Mii Estilo, deze foto is door mij gemaakt tijdens een workshop